EBM-papst紧凑型风机

当前位置: 首页 > 产品展示 > EBM > EBM-papst紧凑型风机

产品详细介绍

Type UN AC/DC qV LpA LwA Dimensions

in V
in m³/hin dB(A)in Belin mm
DV 4112 N
9 .. 15DC280616.9119 x 119 x 38
DV 4114 N
16 .. 30DC280616119 x 119 x 38
DV 4118 N
36 .. 60DC28016.9119 x 119 x 38
DV 5212 N
9 .. 15DC270566.4127 x 127 x 38
DV 5214 /2HP
16 .. 30DC320627.2127 x 127 x 38
DV 5214 N
16 .. 30DC270566.4127 x 127 x 38
DV 5218 N
36 .. 60DC270566.4127 x 127 x 38
DV 6212 TD
8 .. 13.5DC700697.8172 Ø x 51
DV 6224
16 .. 28DC540637.1172 Ø x 51
DV 6224 TD
16 .. 36DC700697.8172 Ø x 51
DV 6224 TDA
16 .. 36DC700697.8172 Ø x 51
DV 6248
28 .. 60DC540637.1172 Ø x 51
DV 6248 TD
40 .. 55DC700697.8172 Ø x 51
DV 6248 TDA
40 .. 55DC700697.8172 Ø x 51
DV 6248 TDI
40 .. 55DC700697.8172 Ø x 51
DV 6248 TDP
40 .. 55DC700697.8172 Ø x 51
DV 6248 TDT
40 .. 55DC700697.8172 Ø x 51
DV 6318/2TDH4P
36 .. 72DC1050
8.7172 x 51
DV 6318/2TDH5P
36 .. 72DC1100
9.2172 x 51
DV 6424
16 .. 28DC530657.3172 x 160 x 51
DV 6424 TD
16 .. 28DC680717.9172x 160 x 51
DV 6424 TDA
16 .. 28DC680717.9172 x 160 x 51
DV 6424 TDP
16 .. 28DC680717.9172 x 160 x 51
DV 6448
28 .. 60DC530657.3172 x 160 x 51
DV 6448 TDA
40 .. 55DC680717.9172 x 160 x 51
DV 6448 TDP
40 .. 55DC680717.9172 x 160 x 51
K1G200-AD31-02
16 .. 28DC1040

200
K1G200-AD37-02
36 .. 57DC1243

200
K1G200-AD49-04
36 .. 57DC1095

200
K1G200-AD65-04
16 .. 28DC1018

200
K3G200-BDA1-02
16 .. 28DC1216

200
K3G200-BDA2-02
36 .. 57DC800

200
K3G200-BDA4-04
36 .. 57DC1548

200


 • 下一篇EBM-papst离心紧凑风机
 • 

  联系我们CONTACT US

  业务联系电话:027-89909906

  客户服务电话:027-89909902

  传真:027-89909901

  邮箱:3149628262@qq.com

  地址:武汉市洪山区文化大道555号融创智谷C8栋2单元804

  © 2020 湖北谈球吧品牌电子科技发展有限公司 版权所有